ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Γ.Ε.ΜΗ 149022320000